1) Copic 2 v1.0.5
2) ColoredVK 2 v3.3.1
3) GeniusHelper v0.9.3
4) Mitsuha v0.9
5) WAUnknownGroupFix v1.0.0-2
6) CustomTime+ (iOS 10/9) v1.1.2-1
7) CCRecorder (iOS 10) v1.0.2.2
8) DragMeDown (iOS 10) v1.0.4
9) LastTimeUnlocked (iOS 10) v1.0.1
10) BackupAZ 2 (iOS 7 - 10) v1.5.4.1
11) Copic v3.4.9
12) NCDarkClear v1.0.4
13) CustomLockscreenDuration v1.3-2
14) SCOthman For Snapchat v1.0.3-5
15) BarFade v1.0.9
16) 361一键新机(MultiAccount Master)-iOS 7/8/9/10全系统一键改串 v1.4.2
17) DismissAnywhere v1.3
18) WeatherBanners v1.0.0
19) Acapella III (iOS 10) v1.0-14
20) libsw v1.1-5
21) I See Stars III (iOS 10) v1.0-3
22) ByeLens v1.0.3
23) PanoramaPapers v1.6.3
24) Dndmymusic v1.0
25) NoLockScreenCam v1.0.1
26) NoMoreMissed v1.1.5
27) OnlineNotify v2.3.3
28) IGExperiments v1.3
29) Smooth3D v1.1
30) DimMe v1.2.7