1) ByeFolderName v0.0.1-27
2) WhoozItPro v2.0.2
3) Copic 2 v1.0.3
4) ByeBadges v0.0.1-67
5) 3D Touch Flipswitch v1.0.1
6) Speak This Flipswitch v1.0.0
7) StreakNotify v2.1.8
8) Photicon v0.0.7
9) iKeyMonitor keylogger for iPad/iPhone/iPod v4.9.0-32
10) AdaptiveColorAlerts v0.0.1-1
11) iAdministrator v1.0.5
12) NoTodayView (iOS 10) v1.0.2
13) 361一键新机(MultiAccount Master)-最强大的傻瓜式改串软件 v1.3.1
14) Fake Location Pro(360虚拟定位[企业版]) v1.6.4
15) Cercube 3 for YouTube v1.7.0
16) BackupAZ 2 (iOS 7 - 10) v1.5.2
17) MiNotifier2 v2.0.0-2
18) inspectorplus v1.0.1
19) OnceMore v1.0.0
20) Donnann v1.0
21) 微信铃声 v1.0
22) Touchr v1.0.1-2
23) AntennaGIFDL v2.0.1
24) Force Delete v1.1.1
25) Dock v2.2.11
26) PowerDown v1.0.5
27) QuickCall v1.0.4
28) ByeLens v0.0.1-20
29) Tage v1.2.2
30) VKPass v0.7